Volg ons ook op Instagram via @stocktankshop

Lees en volg alle veiligheidsinformatie en instructies. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood van gebruikers, vooral kinderen.

Tankkd/Stocktankshop biedt gezinnen een leuke manier om van hun tijd te genieten en zich te concentreren op hun welzijn. Hoewel onze zwembaden slechts 61 cm diep zijn, moeten gezinnen met huisdieren en kinderen voorzichtiger zijn in en rond het zwembad om ongelukken en andere potentiële bedreigingen te voorkomen. Deze zwembaden moeten goed worden onderhouden om ervoor te zorgen dat de juiste sanitaire maatregelen plaatsvinden. Zonder goed onderhoud van zwembaden en bubbelbaden (inclusief circulatie en behandeling van water) kunnen verschillende ziekteverwekkers groeien. Het kan ook een broedplaats voor muggen creëren.

WAARSCHUWING

(Niet duiken!) Duiken of springen kan de dood, verlamming of blijvend letsel veroorzaken. Raadpleeg de algemene voorwaarden voordat u informatie aanvraagt en/of koopt. Zwembaden vormen een risico op verdrinking, ongeacht hun grootte of diepte. Kinderen mogen nooit zonder toezicht in een zwembad worden achtergelaten, of het nu voorraadtanks zijn of niet. Ook al is een voorraadtank 61cm ondiep, ze vormen nog steeds een verdrinkings- en veiligheidsrisico. Kinderen en volwassenen kunnen verdrinken in slechts 15 cm water. Het is aan u om te beoordelen of een zwembad, voorraadtank wel of niet, veilig is voor u en uw gezin. Verwijder bij het verlaten van het zwembad dobbers en speelgoed dat een kind terug kan lokken naar het zwembad. Geen glas in het zwembad. Niet rennen, springen of spelen in of rond het zwembad. Gebruik het zwembad niet als u alcohol of drugs gebruikt. Gebruik de pomp nooit als het zwembad bezet is of als er tenminste geen water in het zwembad is tot de hoogte van de fittingen. Speel of zwem nooit in de buurt van zuigfittingen. Ga nooit het zwembad in als de afdekking van het zuigzeefrooster los zit, kapot is of ontbreekt. Verdrinking gebeurt snel. Mensen die verdrinken kunnen niet om hulp roepen. OM VERDRINKING OF ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN ALLE GEBRUIKERS VAN HET ZWEMBAD MOETEN DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN KENNEN EN VOLGEN: TOEZICHT, TOEZICHT, TOEZICHT.

VRIJWARING

U neemt alle verantwoordelijkheid voor uw voorraadtank/pool. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in Stocktankshop.com te vrijwaren van verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of verlies of schade die voortvloeit uit algemeen gebruik. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Tankkd.com/Stocktankshop.com en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de veiligheid, volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Website: www.stocktankshop.com en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: www.stocktankshop.com de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

STOCKTANKSHOP.COM werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig.
Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
STOCKTANKSHOP.COM geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
STOCKTANKSHOP.COM biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
STOCKTANKSHOP.COM is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
STOCKTANKSHOP.COM verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
STOCKTANKSHOP.COM kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
STOCKTANKSHOP.COM zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. STOCKTANKSHOP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;